1. Pobieranie aplikację Thunderbird

pobieramy i instalujemy program Thunderbird

2. Instalacja pobranego programu

Instalujemy pobraną aplikację jak na video

3. Konfiguracja konta pocztowego

Dodajemy konto pocztowe zgodnie z video

Jeśli na koniec wyskoczy komunikat z certyfikatem ssl należy kliknąć:

"Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa"

4. Dane konfiguracyjne do video z pkt 3.

nazwa użytkownika (pełny adres konta pocztowego) : twojapoczta@adresdomeny.pl

Dane dla wersji szyfrowanej

Adres serwera poczty wychodzącej: POP3.DPOCZTA.PL

Port: 995 

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło


Adres serwera poczty przychodzącej: SMTP.DPOCZTA.PL

Port: 25 / TLS: 587

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło

Dane dla wersji bez szyfrowania

Adres serwera poczty wychodzącej: POP3.DPOCZTA.PL

Port: 110 

Bezpieczeństwo połączenia: bez szyfrowania

Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło


Adres serwera poczty przychodzącej : SMTP.DPOCZTA.PL

Port: 25

Bezpieczeństwo połączenia: bez szyfrowania

Metoda uwierzytelniania: Zwykłe hasło