I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Usługa strona portalu wregionie.pl świadczona jest przez wregionie.pl - Paweł Paluszkiewicz.
  2. Świadczenie Usługi strona.wregionie.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi strona.wregionie.pl
  4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Rozpoczynając prowadzenie strony Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy regulamin
  2. wregionie.pl , wykonawca - wregionie.pl - Paweł Paluszkiewicz
  3. Konto - dostępne dla danego Użytkownika w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest w oparciu o indywidualne negocjacje z właścicielem wregionie.pl tj. wregionie.pl - Paweł Paluszkiewicz
  4. Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi strona.wregionie.pl, prowadząca w ramach Usługi swoją stronę.
  5. Usługa strona.wregionie.pl, Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez wregionie.pl, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie stron internetowych oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.
  6. Serwis strona.wregionie.pl, Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.
  7. Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi strona.wregionie.pl

 

III. POSTANOWIENIA

  1. wregionie.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi.
  2. Treści (materiały) zamieszczane na stronie dodawane i publikowane są wyłącznie na odpowiedzialność prowadzącego (użytkownika) strony i nie podlegają moderacji wregionie.pl
  3. Użytkownik publikując materiały na stronie bierze całą odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną za opublikowane materiały na swojej stronie.
  4. Użytkownik deklaruje się pokryć wszystkie koszty majątkowe w przypadku pozwów i kar wynikających z błędnego prowadzenia swojej strony w tym, umieszczając matriały łamiące prawa autorskie, matriały obrażające miejszości etniczne, materiały obrażające inne osoby itp.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. wregionie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  2. zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich dodania.

RELACJA Z FINAŁU DNI ZGORZELCA 2017 - II DZIEŃ (NIEDZIELA)

Niedziela 25 czerwca była ostatnim dniem tegorocznych Dni Zgorzelca 2017. Jak zwykle…

Relacja z Finału Dni Zgorzelca 2017 - I dzień (sobota)

Pierwszy dzień Finału Dni Zgorzelca 2017 już za nami, jeśli kogoś tam zabrakło, to ma…

Relacja z Międzynarodowego Dnia Inwalidy 2017 w Zgorzelcu

W dniach od 23 do 25 marca w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyło się trzecie naukowe…